سیب سبز سلامت مفتخر است با کادری مجرب و حرفه ای، خدماتی درخور شان پشتیبانان نظام سلامت را به بهترین شکل و با بالاترین کیفیت انجام دهد.
خدمات سیب سبز سلامت
تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تولید تجهیزات
​​​​​​​پزشکی و آزمایشگاهی​​​​​​​

اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست
تولید غذایی دارویی و بهداشتی

تولید غذایی
دارویی و بهداشتی

اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست
واردات تجهیزات پزشکی دارویی غذایی و آزمایشگاهی
اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست

واردات تجهیزات پزشکی دارویی، غذایی و آزمایشگاهی​​​​​​​

توزیع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

توزیع تجهیزات
پزشکی، دارویی و غذایی

اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست
خدمات پس از فروش
اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست
شرکت های خدمات
پس از فروش
آموزش تجهیزات پزشکی
خدمات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست
آموزش
اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست
خدمات ویژه