اطلاعیه معرفی فهرست شرکت های تولید کننده، واردکننده و توزیع کننده دارو و تجهیزات پزشکی جمهوری قزاقستان

به گزارش اداره کل تجهیزات پزشکی، "اداره صادرات" اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: پیرو نامه واصله از سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در نورسلطان قزاقستان و نظر به نامگذاری سال جدید با عنوان "تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین" از سوی رهبر معظم انقلاب و به منظور بسترسازی جهت ایجاد درآمد ارزی برای کشور از جمله افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و دانش بنیان فهرست تولیدکنندگان، وارد کنندگان و توزیع کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی به پیوست همین خبر ارسال می گردد.
لذا کلیه افراد و یا شرکتهای فعال در حوزه تجهیزات پزشکی می توانند با بررسی فایلهای پیوست جهت استفاده از فرصت ایجاد شده اقدام نمایند.

ضمائم