شرکت دارویی چیست؟

مهندس مبینا حیدری:

به صورت کلی در فرآیند ثبت شرکت دارویی به شکل تولید، ارائه، صادرات و یا واردات چندان تفاوتی دیده نمی شود. اما برای هر نوع از این شرکت ها احتیاج به جوازهایی می باشد که شرکت دارویی مورد نظر بتواند به صورت قانونی فعالیت خود را انجام دهد.

شرکت پخش دارو چیست؟

می توان گفت تاسیس شرکت دارویی در دو گروه شرکت پخش کشوری و شرکت پخش استانی قابل ثبت می باشند. تعریف این دو گروه شرکت بدین صورت می باشد که شرکت پخش داروی سراسری به عنوان یک واسط میان تمام مراکز دارویی و همچنین داروخانه های کشور می باشد.

در این رابطه در هر 5 سال فقط یک بار کمیسیونی در خصوص مشخص کردن تعداد شرکت های پخش به صورت سراسری اختصاص داده می شود. مهم ترین معیار برای این کمیسیون جهت انتخاب شرکت میزان گردش مالی و همینطور حجم بازار دارو می باشد.

اما این شرایط برای ثبت شرکت پخش دارویی استانی جهت تعداد آن ها با توجه تعداد داروخانه های موجود تعیین می شود. به این صورت که برای هر پنجاه داروخانه موجود در مناطق مورد نظر یک شرکت پخش دارویی می بایست فعالیت کند.

شرایط اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دارویی

تمام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دارویی می بایست تبعه ایران باشند؛ معتقد به یکی از ادیان ثبت شده در قانون اساسی کشور باشند؛ اگر آقا هستند دارای کارت پایان خدمت یا گواهی فعالیت در مراکز مرتبط با نیروهای مصلح باشند؛ سوپیشینه و اعتیاد نداشته باشند و در زمینه امور دارویی بهداشتی دارای سابقه و حسن خدمت باشند.

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده
​همچنین ببینید: