صدورکدIRC واردات مواد اولیه با خود اظهاری با اخذ تعهد

         با عنایت به رأی کمیته فنی و قانونی به شماره 32194/676/د مورخ 18/03/1401 مبنی بر صدورکدIRC واردات مواد اولیه  از طریق خود اظهاری با اخذ تعهد از مسئول فنی و مدیر عامل و یا فردی که مجاز به انجام امضاء اسناد تعهدآور شرکت می باشد،" در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و جلوگیری از انبارش مواد اولیه در گمرکات کشور مقرر شد با تعهد مسئول فنی و مدیرعامل مبنی بر تأیید اصالت و سلامت مواد اولیه وارداتی مطابق با            رفرانس های مورد تأیید اداره کل فرآورده های آرایشی و بهداشتی و انجام آزمایشات لازم جهت محموله های وارداتی تا زمان اصلاح فرآیند توسط مرکز فناوری اطلاعات و سامانه سلامت، کدIRC بر اساس خود اظهاری شرکت صادر گردد" مقرر فرمایید تا موضوع به اطلاع کلیه ذینفعان رسیده تا متقاضیان پس از تکمیل و ثبت تعهد نامه محضری مذکور برای مواد اولیه وارداتی خود و بارگذاری آن در سامانه TTAC  نسبت به دریافت کدIRC  مربوطه اقدام نمایند.
 ضمناً متن تعهدنامه مذکور به پیوست جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده