فایل آمارنامه دارویی و داشبورد مدیریتی آمارنامه دارویی سال 1400

لینک و نام کاربری و رمز عبور جهت دسترسی به داشبورد مدیریتی تحلیل آمارنامه دارویی سال 1400 به شرح ذیل می باشد
داشبورد مدیریتی
User: Statistics
Pass: St@tistics13579
 

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده
​همچنین ببینید: