بهره مند شدن از ظرفیت ها و فرصت های صادراتی

عطف به نامه شماره 23037/100/1401 مورخ 09/06/1401 معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر ظرفیت سازی و کمک به شرکت های کوچک و متوسط صادراتی ایران جهت بازاریابی آنلاین در بازارهای هدف صادراتی، مقتضی است به منظور استفاده از فرصت ایجاد شده، اقدامات لازم جهت اطلاع رسانی به کلیه شرکت‌های فعال در این حوزه صورت پذیرد.

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده
​همچنین ببینید: