فراخوان تامین محصول وارنیش فلوراید تولیدی یک بار مصرف مورد نیاز معاونت بهداشت در سال 1401

در راستای تامین وارنیش فلوراید تولیدی یک بار مصرف مورد نیاز معاونت بهداشت در سال 1401 با مشخصات و شرایط:
1- درصد سدیم فلوراید وارنیش5 درصد و حجم آن 5 میلی لیتر و بیشتر باشد.
2- حداقل یک و نیم سال تاریخ مصرف در زمان تحویل داشته باشد.
3- سری ساخت و تاریخ انقضا بطور واضح روی هر بسته درج شده باشد.
4- وارنیش فلوراید چسبندگی مناسب را به دندان پس از استفاده داشته باشد.
5- چند نمونه از وارنیش برای تطابق آن با تمامی وارنیش های فروخته شده،تحویل گردد.
6- بسته بندی وارنیش فلوراید به صورت تک واحد و نحوه باز کردن بسته از سمت برس به سمت منبع وارنیش و به صورت آسان باز شو باشد.
7- در داخل هر بسته یک عدد برس یک بار مصرف مناسب برای برداشت، انتقال و کاربرد وارنیش فلوراید روی دندان ها،با امکان خروج آسان از بسته بندی، وجود داشته باشد.
8- بوی وارنیش مطبوع ولی طعم آن نسبتا خوشایند باشد، بطوریکه کودک نه تمایل به فرو بردن در حلق و نه اجبار به بیرون آوردن از دهان را داشته باشد.
9- تحویل به صورت برنامه زمان بندی شده باشد بطوریکه هشتاد درصد آن تا دو ماه و نیم بعد از عقد قرارداد و مابقی نیز حداکثر تا چهارماه پس از عقد قرارداد تحویل گردد.
10- تعداد مورد نیاز 15،406،057 عدد می باشد.
مقتضی است در صورت تمایل به مشارکت، فرم های شماره 1، 2 و 3 پیوست را با رعایت موارد ذیل تکمیل و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 15:45) روز چهارشنبه مورخ 18/08/1401 به دبیرخانه محرمانه حراست ساختمان فخررازی سازمان غذا و دارو تحویل نمایند. بدیهی است به پیشنهادهایی که بعد از زمان فوق ارسال گردد ترتیب اثر داده نمی شود.
 

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده
​همچنین ببینید: