اطلاعیه شماره 122 ADR با عنوان "هشدار درخصوص عوارض چشمی کورتیکو استروئیدهای موضعی و سیستمیک "-معاونت های غذا و دارو سراسر کشور

 

اطلاعیه شماره 122 ADR با موضوع "هشدار درخصوص عوارض چشمی کورتیکو استروئیدهای موضعی و سیستمیک " جهت استحضار و دستور اطلاع رسانی به کلیه مراکز دارویی، درمانی و بهداشتی تحت پوشش آن معاونت خدمتتان ارسال می شود

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده